T-Wurf

Eltern: Int.Ch.Taja Badyusha //  Bobby vom Zarenreich